לתשומת לב!
אם בדעתך להשתמש בתוכנה במחשב המחובר לאינטרנט,
תוכל לבצע אקטיבציה מקוונת בקלות ובפשטות על ידי הדבקת קוד הרכישה בתוכנה
ולחיצה על הפעל

הפעלה לא מקוונת - קבלת קוד נגדי


הזן את קוד המוצר שקבלת בעת הרכישה ואת קוד הבקורת
וכן את קוד המחשב המוצג על ידי התוכנה ואת קוד הבקורת
ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעל שבתחתית העמוד, לקבלת הקוד הנגדי

קוד מוצר

בקורת 

קוד מחשב

בקורת

 

לתשומת לב, לאחר לחיצה על הפעל, קוד המוצר יקושר למחשב זה
כך שיהיה ניתן להשתמש במוצר במחשב זה בלבד
לחץ על הפעל לקבלת הקוד הנגדי עבור הפעלת המוצר